Imprezki u Króla Stasia – odpowiedzi Muzeum Łazienki Królewskie

Przekazane pytania:

1. Ile razy w sezonie 2019 i ile razy w sezonie 2018 w Pałacu na Wyspie, Teatrze na Wodzie i ich bezpośrednim otoczeniu odbywały się imprezy komercyjne?
2. Ile z tych imprez powodowało ograniczenie lub uniemożliwienie warszawiakom dostępu do Pałacu i jego otoczenia?
3. Przez ile łącznie dni w sezonie 2019 Pałac, Teatr i ich otoczenie były niedostępne dla zwiedzających także w związku z przygotowywaniem imprez lub porządkowaniem terenu po ich zakończeniu?
4. Czy prawdą jest, że w zabytkowych salach Pałacu na Wyspie odbywają się bankiety, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję posadzek (obcasy) i ścian/sufitów (catering)?
5. Czy organy administracji państwowej mają zniżki na wynajem obiektów w Łazienkach Królewskich?
6. Czy aranżacja przestrzeni (logotypy, namioty, sceny, światła) jest uzgadniana ze Stołecznym lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?
7. Jakie są pobudki ogłoszonego przez Państwa konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zadaszenia amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie?
8. Czy w procesie przygotowania konkursu i na późniejszych etapach prac komisji konkursowej oraz w czasie realizacji ewentualnego zwycięskiego projektu przewidują Państwo współpracę ze Stołecznym lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków? W jakim zakresie?

Odpowiedzi – transza 1:

Poniżej odpowiedzi na pytania z pominięciem pkt. 4,7 oraz 8.

Na pozostałe punkty odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

Pyt. 1

  1. Ile razy w sezonie 2019 i ile razy w sezonie 2018 w Pałacu na Wyspie, Teatrze na Wodzie i ich bezpośrednim otoczeniu odbywały się imprezy komercyjne?

Odp:

2018 r. – 36 wydarzeń w Pałacu na Wyspie, 3 w Amfiteatrze

2019 r.- 24 wydarzeń w Pałacu na Wyspie, 1 w Amfiteatrze

Pyt. 2

  1. Ile z tych imprez powodowało ograniczenie lub uniemożliwienie warszawiakom dostępu do Pałacu i jego otoczenia?

Odp:

2018 r

Pałac na Wyspie:

Całodzienne zamknięcie – 14 wydarzeń

Zamknięcie na część dnia (od 2 do 5h) – 15 wydarzeń

Pozostałe wydarzenia nie miały wpływu na zwiedzanie obiektu

 

Amfiteatr:

Całodzienne zamknięcie – 0 wydarzeń

Zamknięcie na część dnia (od 3 do 6h) – 2 wydarzenia

2019 r.

Pałac na Wyspie:

Całodzienne zamknięcie – 10 wydarzeń

Zamknięcie na część dnia (od 2 do 5h) – 4 wydarzenia

Pozostałe wydarzenia nie miały wpływu na zwiedzanie obiektu

Amfiteatr:

Wydarzenie nie wpłynęło na zwiedzanie obiektu

 

Pyt. 3

  1. Przez ile łącznie dni w sezonie 2019 Pałac, Teatr i ich otoczenie były niedostępne dla zwiedzających także w związku z przygotowywaniem imprez lub porządkowaniem terenu po ich zakończeniu?

W związku z organizacją wydarzeń komercyjnych Pałac na Wyspie był niedostępny dla zwiedzających łącznie przez 11 dni.

Amfiteatr – 0 dni

Pyt. 5.

  1. Czy organy administracji państwowej mają zniżki na wynajem obiektów w Łazienkach Królewskich?

Odp:

Tak, mają zniżkę do 50% ceny wyjściowej.

 

Pyt. 6

  1. Czy aranżacja przestrzeni (logotypy, namioty, sceny, światła) jest uzgadniana ze Stołecznym lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

Odp. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa o ochronie zabytków

 

Odpowiedzi – transza 2:

Pyt. 1

Ile razy w sezonie 2019 i ile razy w sezonie 2018 w Pałacu na Wyspie, Teatrze na Wodzie i ich bezpośrednim otoczeniu odbywały się imprezy komercyjne?

Podobnie jak ma to miejsce w najbardziej prestiżowych obiektach muzealnych w tym rezydencjach królewskich w Polsce i na świecie, w Łazienkach organizowane są wydarzenia o charakterze komercyjnym. Ich liczba nie jest duża z uwagi na restrykcyjne ograniczenia konserwatorskie, które nie podlegają negocjacjom i nie pozwalają na realizację większości pomysłów z jakimi zwracają się do nas komercyjni partnerzy. W tym aspekcie przepisy prawa, które obligują nas do konsultacji przedsięwzięć z Konserwatorem Zabytków, są dodatkowo zaostrzone przez wewnętrzne wytyczne konserwatorskie sporządzone ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki naszych obiektów. W 2018 r. we wszystkich obiektach Łazienek odbyło się łącznie 39, zaś w 2019 r. 25 tego typu wydarzeń.

Pyt. 2

Ile z tych imprez powodowało ograniczenie lub uniemożliwienie warszawiakom dostępu do Pałacu i jego otoczenia?

Decydując się na realizację wydarzenia czasowo ograniczającego naszym gościom możliwość zwiedzania obiektu, każdorazowo przeprowadzamy analizę korzyści jakie z tego tytułu jesteśmy w stanie uzyskać. Kluczowym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem oferty komercyjnego partnera jest pozyskanie możliwości (również finansowych) do jeszcze szerszego udostępniania i podnoszenia atrakcyjności wydarzeń kulturalnych które organizujemy. Dzięki takiej działalności jesteśmy w stanie redukować koszt uczestnictwa w wydarzeniach po stronie odbiorców oraz zapewniać liczne pomoce dydaktyczne, bezpłatne narzędzia oraz udogodnienia, których brak mógłby stanowić barierę dla naszych gości. Chcemy również zaznaczyć, że nie ma możliwości, aby jakiekolwiek pozyskane z tytułu takiej działalności przychody nie były wykorzystane na realizację celów statutowych Muzeum.

Pyt. 3
Przez ile łącznie dni w sezonie 2019 Pałac, Teatr i ich otoczenie były niedostępne dla zwiedzających, także w związku z przygotowywaniem imprez lub porządkowaniem terenu po ich zakończeniu?

Łącznie w 2019 r. Pałac na Wyspie był niedostępny dla zwiedzających przez 11 dni. Ich niewielka liczba w połączeniu z dostępnością obiektów w trakcie większości świąt i tzw. „długich weekendów” stawia Łazienki wśród najbardziej dostępnych i najchętniej odwiedzanych przez polskich i zagranicznych turystów atrakcji kulturalnych Warszawy. Przy odwiedzalności rzędu 5 milionów gości rocznie, jesteśmy pod tym względem drugim (po Starym Mieście) najchętniej wizytowanym miejscem Stolicy.

Sam Pałac na Wyspie dzięki organizowanym przez nas akcjom takim jak: Dni Bezpłatnego Wstępu (każdy piątek), Majówka 1-8 maja, Noc Muzeów, Darmowy Listopad jest dostępny dla zwiedzających bezpłatnie przez niemal 100 dni w roku.

Pyt. 4

Czy prawdą jest, że w zabytkowych salach Pałacu na Wyspie odbywają się bankiety, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję posadzek (obcasy) i ścian/sufitów (catering)?

Nie jest to prawdą. Wszystkie realizacje odbywają się z zachowaniem najwyższych norm konserwatorskich, a co za tym idzie, nie wpływają na stan substancji zabytkowej

Pyt. 5.

  1. Czy organy administracji państwowej mają zniżki na wynajem obiektów w Łazienkach Królewskich?

Podobnie jak ma to miejsce we wszystkich światowych rezydencjach i prestiżowych obiektach związanych z historią, z uwagi na ich charakter i symbolikę Łazienki są wykorzystywane do organizacji najistotniejszych spotkań na szczeblu państwowym i międzynarodowym. W czasach II RP odbywały się one jedynie w Zamku Królewskim i Łazienkach. Podnoszą one renomę, korzystnie wpływają na wizerunek oraz promują nasze obiekty na arenie międzynarodowej, co jest jednoznaczną korzyścią dla naszego Muzeum. Z tego względu Łazienki są w stanie zaoferować preferencyjne warunki organizacji wydarzeń rządowych (zniżka 50% względem cennika) i tym samym nie uszczuplać budżetu państwa

Pyt. 6

Czy aranżacja przestrzeni (logotypy, namioty, sceny, światła) jest uzgadniana ze Stołecznym lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

W tym aspekcie przepisy prawa, które obligują nas do konsultacji przedsięwzięć z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, są dodatkowo zaostrzone przez wewnętrzne wytyczne konserwatorskie sporządzone ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki naszych obiektów.

Pyt. 7.

Jakie są pobudki ogłoszonego przez Państwa konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zadaszenia amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie?

Idea czasowego i demontowalnego zadaszenia Amfiteatru, zlokalizowanego na terenie  Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, od wielu lat pojawia się w dyskusjach środowiska architektonicznego i konserwatorskiego.

Projekt letniego zadaszenia Amfiteatru zapisany został w programie konserwacji i rewitalizacji ujętym w Strategii Muzeum Łazienki Królewskie na lata 2015-2020. Dokument prezentowany był na XI posiedzeniu Rady Muzeum Łazienki Królewskie, które – z udziałem ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej – odbyło się 26 września 2014 r. w Pałacu na Wyspie.

Obecnie, z uwagi na uwarunkowania historyczne i status konserwatorski obiektu uznano, że forma studialnego, dwuetapowego konkursu architektonicznego to najlepsze rozwiązanie, by zapoczątkować dyskusję o możliwości czasowego i podlegającego demontażowi zadaszenia Amfiteatru.

Zadanie przeprowadzenia konkursu architektonicznego powierzono Stowarzyszeniu Architektów Polskich, które jest organizacją ze 140-letnią tradycją, zrzeszającą najlepszych architektów i urbanistów działających na rzecz otaczającej nas przestrzeni i biorących aktywny udział w dialogu konserwatorskim.

Ogłoszony konkurs studialny na czasowe i demontowalne zadaszenie Amfiteatru nie będzie podstawą opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcia prac realizacyjnych, a jedynie da odpowiedź co do zasadności inwestycji oraz możliwości zastosowania rozwiązań estetycznych i konstrukcyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do zabytkowego charakteru obiektu i jego otoczenia. Wyniki konkursu przedłożone zostaną ekspertom do konsultacji i poddane dyskusji społecznej, co jest zgodne z zaleceniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w piśmie do Muzeum Łazienki Królewskie z 4 czerwca 2019 r. „postuluje poddanie tematu pod dyskusje eksperckie”.

Pyt. 8

Czy w procesie przygotowania konkursu i na późniejszych etapach prac komisji konkursowej oraz w czasie realizacji ewentualnego zwycięskiego projektu przewidują Państwo współpracę ze Stołecznym lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków? W jakim zakresie?

4 czerwca 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w odpowiedzi na prośbę o zalecenia ze strony Muzeum wydał dokument dotyczący możliwości zadaszenia sceny i widowni Amfiteatru, postulując poddanie tematu pod dyskusje eksperckie, czego efektem jest toczący się konkurs studialny, organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Na późniejszych etapach również planujemy ścisłą współpracę z Konserwatorem.